Spanish ➡ Nazivi maternjih jezika (autonimi): Español / Castellano
➡ drugi nazivi za ovaj jezik Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
➡ Jezik koji se govori u tim zemljama: Spain
➡ Lessons - Español / Castellano