Spanish Nazivi maternjih jezika (autonimi): Español / Castellano
drugi nazivi za ovaj jezik Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
Jezik koji se govori u tim zemljama: Spain