Spanish ➡ Native language names (autonyms): Español / Castellano
➡ Other names for this language: Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
➡ Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: Spain
➡ Mga Aralin - Español / Castellano