Spanish ➡ morsmål navn (antonymer) Español / Castellano
➡ Andre navn for dette språket: Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
➡ Dette språket snakkes i disse landene: Spain
➡ Lessons - Español / Castellano