Spanish morsmål navn (antonymer) Español / Castellano
Andre navn for dette språket: Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
Dette språket snakkes i disse landene: Spain