Help

NEW ARTICLE

Paano gamitin ang 'Maghanap ng mga Kaibigan' pangunahing paghahanap?Ang 'pangunahing pananaliksik' ay tapos na ayon sa pangunahing impormasyon na kapaki-pakinabang para sa mabisang pag-aaral ng wika.

Ito ang pangunahing impormasyon ay:
- Miyembro ng BANSA : Piliin ang bansa kung saan kasalukuyang naninirahan ang iyong mga kasosyo wika sa hinaharap;
- Miyembro ng LUNSOD : Ipasok ang simula ng pangalan ng lungsod at pagkatapos ay pumili ng isang lungsod mula sa dropdown na listahan na awtomatikong lumilitaw;
- Wika kasapi ay maaaring magturo : Piliin ang wikang nais mong ang iyong mga kasosyo upang magturo sa iyo sa drop-down na listahan;
- gusto Wika miyembro upang matuto : piliin ang wika Nais ng iyong partner upang matuto mula sa dropdown na listahan.

Sa sandaling napag-alaman ng iyong iyong partner, maaari kang:
- Mag-click sa kanyang / kanyang Username: upang mabasa ang kanyang / kanyang profile;
- Mag-click sa icon maliit na 'envelope' upang makipag-ugnay sa kanya / kanyang sa pamamagitan ng iyong Mailbox :
Magkaroon ng kamalayan na, bago makipag-ugnay sa isang Miyembro, kailangan mong mag -sign-up sa aming website.
Umaasa kami na makikita mo ang taong handa upang makatulong na mapabuti ka mga kasanayan sa wika at mayroon kang tumuklas ng mga bagong kultura!

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1 All