راهنمایی

چگونه از جست‌وجوی ساده «دوست پیدا کنید» استفاده کنم؟«جست‌وجوی ساده» بر اساس اطلاعات اصلی مفید برای یادگیری مؤثر زبان انجام می‌شود.

اطلاعات پایه از این قرارند:
- کشور کاربر: کشوری را که شریک تبادل زبانی آینده شما در آن زندگی می‌کند انتخاب کنید؛
- شهر کاربر: ابتدای نام شهر را وارد کنید و سپس نام یک شهر را از فهرست پایین‌افتادنی که ظاهر می‌شود برگزینید؛
- زبان‌هایی که کاربران می‌توانند آموزش دهند: نام زبانی را که انتظار دارید شریک زبانی‌تان آموزش دهد در فهرست پایین‌افتادنی برگزینید؛
- زبان‌هایی که اعضا می‌خواهند یاد گیرند: نام زبانی را که شریک زبانی‌تان می‌خواهد فراگیرد از فهرست پایین‌افتادنی برگزینید.

هنگامی که شریک خود را یافته‌اید، می‌توانید:
- روی نام کاربری او کلیک کنید: تا صفحه اطلاعات او را بخوانید:
- روی علامت «پاکت نامه» کوچک کلیک کنید تا با او از طریق صندوق پستی‌تان تماس حاصل کنید:
آگاه باشید که پیش از برقراری تماس با یک کاربر، شما باید در وب‌گاه ما = ثبت‌نام کنید.
امیدواریم که فردی را که حاضر به کمک‌کردن در مهارت‌های زبانی‌تان است بیابید و فرهنگ‌های نوینی را کشف کنید!

مباحث مرتبط:

Comments

Filter by Language:
 1 All
Leilaba profile picture LeilabaJune 2017
من به هرکسی پیغام کمک و دوستی میدهم کسی جواب نداده . آیا کسی مایل به کمک نیست یا کسی پیام مرا نمی بیند؟ ؟
فارسی