غلط‌گیری‌ها

  • سطح زبان شما هنوز به اندازه کافی بالا نیست پس نمی توانید این صفحه را تصحیح کنید.
تصحیح نشده

متن از fb_1555319070 - Deutsch

 
    • Guten tag

    • Mein name ist mohammad wie Syrien Ich würde gerne Deutsch lernen und danke Für alle, die mir helfen

لطفا کمک کنید تا هر جمله تصحیح شود - Deutsch