غلط‌گیری‌ها - Deutsch

متون خود را که توسط گویشوران بومی تصحیح شده اند دریافت کنید. متنهای دیگران را مرور کرده و به آنان کمک کنید تا زبان شما را یادبگیرند!
نتایج فیلتر شده نتایج فیلتر شده

زبان ها
جستجوی متن
اصلاح شده?
مرتب‌سازی بر پایهٔ

  • به اعضای دیگر کمک کنید تا متن خود را تصحیح کنند Deutsch