Nhờ sửa bài giúp

  • Bạn không thể sửa trang này. Trình độ của bạn trong ngôn ngữ này chưa đủ cao.
Không quan tâm

Văn bản từ fb_1555319070 - Deutsch

 
    • Guten tag

    • Mein name ist mohammad wie Syrien Ich würde gerne Deutsch lernen und danke Für alle, die mir helfen

Xin hãy chỉnh sửa từng câu giúp tôi! - Deutsch