Correccións

  • Non podes corrixir esta páxina. O teu nivel neste idioma aínda non é o suficientemente alto.
Non corrixido

Text from fb_1555319070 - Deutsch

 
    • Guten tag

    • Mein name ist mohammad wie Syrien Ich würde gerne Deutsch lernen und danke Für alle, die mir helfen

PLEASE, HELP TO CORRECT EACH SENTENCE! - Deutsch