Corrections

  • Hindi mo maiwasto ang pahinang ito. Ang iyong antas sa wikang ito ay hindi pa sapat.
Hindi Natukoy

Tekstong galing sa fb_1555319070 - Deutsch

 
    • Guten tag

    • Mein name ist mohammad wie Syrien Ich würde gerne Deutsch lernen und danke Für alle, die mir helfen

Pakiusap, tumulong sa pagtatama sa mga pangungusap! - Deutsch