แก้คำให้ถูกต้อง

HELP TO CORRECT NOW!ไม่ได้แก้ไข

Text from fb_1555319070 - Deutsch

    • Guten tag

    • Mein name ist mohammad wie Syrien Ich würde gerne Deutsch lernen und danke Für alle, die mir helfen

PLEASE, HELP TO CORRECT EACH SENTENCE! - Deutsch