Arabic ➡ Native language names (autonyms): العربية
➡ Other names for this language:
➡ Kjo gjuhë flitet në këto shtete: Saudi Arabia
➡ Lessons - العربية