Arabic ➡ Native language names (autonyms): العربية
➡ други имена на този език
➡ Този език се говори в следните държави Saudi Arabia
➡ Lessons - العربية