Arabic Native language names (autonyms): العربية
Други називи за овај језик су:
Језици који се говоре у овим државама су: Saudi Arabia