Arabic ➡ Native language names (autonyms): العربية
➡ Other names for this language:
➡ Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: Saudi Arabia
➡ Mga Aralin - العربية