Arabic ➡ Native language names (autonyms): العربية
➡ Altres noms per aquesta llengua:
➡ Aquesta llengua es parla als països següents: Saudi Arabia
➡ Lliçons - العربية