Arabic Rodzime nazwy języków (autonimy) العربية
Inne nazwy tego języka:
W tym języku mówi się w następujących krajach: Saudi Arabia