راهنمایی

اگر چه عنوان 'انگلیسی تلفظ' کسانی که راهنمایی می توان به هر زبان استفاده شود.

شما مشکل تلفظ برای تلفن های موبایل خاص در انگلیسی دارند؟ شما فکر می کنم غیر ممکن است برای بهبود لهجه خود را؟ ما می توانیم به شما بگویم، با این حال، شما می توانید تلفظ خود را در یک زمان کوتاه را بهبود بخشد. با تلفظ، تلاش کوچک می تواند تاثیر بزرگی داشته باشد. این تنها یک ماده از اراده است. تلفظ از موضوعات مهم در جامعه چند زبانی باشگاه بوده است و هدف ما این است که شما با مشاوره برای بهبود آن ارائه می کنند.

زیر و بمی صدا


تمرکز بر روی موسیقی پشت کلمات. با توجه به موسیقی یک زبان برای تلفظ خوب ضروری است. شما نباید یک موسیقیدان و یا گوش دادن به موسیقی انگلیسی (حتی اگر این دو چیز می تواند کمک کند)، اما شما باید در زیر و بمی صدا از انگلیسی است.

اگر شما تا به حال به آن را می خوانم، چه آن را مانند؟ به درک که مفهوم به یادگیری زبان به درستی مهم است. اجرای عملی است و بیشتر یک نگرش از یک روش یادگیری چرا که نیاز به به طور مداوم مراقب باشند اما قطعا چیزی به خاطر داشته باشید.

آموزش: خواندن با صدای بلند هر روز


بهتر این است که در حال حاضر برخی از مفاهیم تلفظ به دلیل با خواندن با mispronunciation یا بدون معلم به شما کمک کند، شما فقط تقویت خود را تلفظ بد است. اگر شما تلفظ سطح تا به تثبیت نشده است، ما نشان می دهد نیست که شما به عنوان خوانده شده بیش از 10 یا 15 دقیقه، به دلیل آن را سخت به ماندن متمرکز و شما ممکن است اشتباهات دوباره (که آنها را تقویت) را. به یاد داشته باشید، تلفظ می تواند به سرعت با کار در مقادیر کم چند بار در هفته بهبود یافته است.
شما همچنین می توانید به کتاب های صوتی گوش دادن در حالی که خواندن متن و تقلید راوی. برای بهره وری بهتر، خود را ضبط زمانی که شما صحبت کنید و در مقایسه با کتاب های صوتی.

ثبت خودتان صحبت کردن


ضبط خود را به خواندن با ضبط صوت و یا یک کامپیوتر. در ابتدا آن را دشوار خواهد بود برای گوش دادن به صدای خود را. آرامش، شما را به آن به سرعت استفاده می شود. گاهی اوقات مردم حتی در زبان خود نفرت صدای خود را. ترکیبی از شنیدن صدای شما و شنیدن خودتان صحبت به زبان دیگری خواهد در ابتدا ناراحت کننده باشد. با این حال آن را به حرکت به جلو و از mispronounciation خود آگاه است لازم باشد. شما می توانید ضبط yourslef خواندن گذشت همان هر روز یا هر هفته. ضبط زبان مادری انگلیسی خواندن گذشت همان کمک خواهد کرد.

تقلید: یافتن مدل


شما می توانید افرادی که به درستی صحبت می کنند و سخت کار کرده اند برای رسیدن به آنجا تقلید. این می تواند یک معلم یا یک دوست، اما کسی که از طریق این کار رفته و می تواند به شما بگوید که چگونه. حتی اگر آنها را کامل تلفظ ندارد، آنها می توانند به شما کمک کند پیدا روش و توضیح دهید که چگونه آنها موفق به بهبود تلفظ خود را.
مردم با لهجه که دوست دارید تقلید کنند. به عنوان مثال با لهجه انگلیسی یا آمریکایی. زبان مادری زبان انگلیسی یا کسانی که با استعداد لزوما نمی خواهد می دانم که چگونه به یادگیری تلفظ (هر چند برخی از آنها را می دانیم)، اما آنها مدل نقش خوب است. هنگامی که شما تلویزیون یا فیلم تماشا کنید، کسی که صدای مشابه با شما، همان راه صحبت کردن را انتخاب کنید. اگر شما نمی دانید که، دوستان خود بخواهید که شما را راهنمایی کند. شما حتی می توانید معابر از فیلم دوست دارید و تقلید از بازیگران یاد بگیرند.

تجربه


انسان که توانایی ذاتی برای گوش دادن، افتراق و تقلید از ویژگی های آوایی از هر زبان. روش اصلی این است که تقلید کسی که زبان مادری یکی از شما یاد بگیرند و که به زبان شما صحبت می کند می باشد. تقلید که فرد صحبت به زبان شما در حال یادگیری. در اینجا یک مثال به شما کمک کند که مفهوم درک است: اگر شما به زبان فرانسه هستند و در حال یادگیری زبان انگلیسی، شما یک انگلیسی تقلید زبان فرانسه و درخواست برای تلفن های موبایل و زیر و بمی صدا هنگامی که شما در حال صحبت کردن به زبان انگلیسی. اگر شما به طور موثر می تواند تقلید از انگلیسی زبان فرانسه در یک راه بسیار اغراق آمیز این است که برای فعال کردن صداها و شما می توانید آنها را به زبان انگلیسی صحبت استفاده کنید.
  • FAQ Author: patpat profile pictureJanuary 2015

مباحث مرتبط:

Comments