Pomoc

NEW ARTICLE

Ako sa spriateliť cestách (4/5)?Časť 4 z 5 (Choď na častí 3 - Prejdite na časť 5 )

- Mať záujem o ostatné


Ľudia radi hovoria o sebe. Sme všetci podvedome trochu sebecký a očakávajú, že len jedna vec: hovoriť o sebe. Tak otočte ho k svojmu prospechu. Po začatí konverzácie s niekým, spýtajte otvorené otázky, ako:
- 'Čo krajina, už ste niekedy cestovali?'
- 'Aký je váš obľúbený cieľ?'
- 'Odkiaľ si?'
Než budete cestovať, tiež prečítať knihu 'Ako získavať priateľov a pôsobiť na ľudí' od Dale Carnegie. To vám pomôže otočiť neformálne konverzáciu do trvalého priateľstva.

- Buďte otvorení novým skúsenostiam


Môžeme rýchlo sa mala obmedziť na turistické aktivity, aj keď len stojí na radu sprievodcom.
To je dôvod, prečo odporúčame veľmi jednoduchú vec ... zakaždým, keď dostanete novú priateľku, povedať áno na všetkých svojich priateľov návrhy ísť von.
Nikdy nemôžete predvídať zážitok schopný meniť svoj život. Niekedy najviac banálne návrh sa môže ukázať ako nezabudnuteľné dobrodružstvo.

Prejdite na časti 3 - Prejsť na časti 5

Related topics: