راهنمایی

چگونه هنگام سفر دوست پیدا کنیم (4/5)؟قسمت 4 از 5 (رفتن به بخش 3 - برو به قسمت 5 )

- توسط دیگران علاقه مند


مردم عشق را به در مورد خود صحبت کنید. ما همه ناخودآگاه کمی خودخواه و انتظار فقط یک چیز: صحبت در مورد خودمان. پس از آن به نفع خود را روشن کنید. بعد از شروع صحبت با کسی سوالات باز مانند بپرسید:
- 'چه کشور شما تا به حال سفر؟'
- 'مقصد مورد علاقه شما چیست؟'
- 'شما اهل کجا هستید؟'
همچنین پیش از اینکه به سفر بروید، کتاب " آیین دوست یابی" دیل کارنگی را بخوانید. این کتاب به شما کمک خواهد کرد که یک مکالمه ساده را به یک دوستی پایدار تبدیل کنید.

- به تجربه های جدید باشید


ما می توانیم به سرعت به فعالیت های توریستی محدود شود اگر تنها به توصیه یک راهنمای ایستاده.
به همین دلیل است توصیه می کنیم یک چیز بسیار ساده ... هر بار که شما دریافت یک دوست جدید، می گویند بله به تمام دوستان خود پیشنهاد به بیرون بروید.
شما هرگز نمی توانید یک تجربه قادر به تغییر زندگی شما پیش بینی کند. گاهی اوقات این پیشنهاد پیش پا افتاده ترین ممکن است به اثبات می شود یک ماجراجویی فراموش نشدنی.

برو به بخش 3 - برو به قسمت 5

مباحث مرتبط: