Mandarin Chinese ➡ Rodzime nazwy języków (autonimy) 官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語
➡ Inne nazwy tego języka: Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese, Standard Chinese, Zhongguohua, Tayok, Hoton, Hui, Hui-Zu, Hytad, Khoton, Qotong, Xui
➡ W tym języku mówi się w następujących krajach: China
➡ Lekcje - 官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語