Mandarin Chinese ➡ Nomi delle lingue native (autonimi): 官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語
➡ Altri nomi per questa lingua: Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese, Standard Chinese, Zhongguohua, Tayok, Hoton, Hui, Hui-Zu, Hytad, Khoton, Qotong, Xui
➡ Lingua parlata nei seguenti paesi: China
➡ Lezioni - 官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語