The Mystery of 给 as a Preposition- Chinese Grammar Simplified

DODAJ NOWY FILM!50% powiedziało "DOBRZE" (2 votes)