English Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): English
Cách gọi khác: Anglais, Inglés, Anglisy, Ingliz, Engels, Kiingereza
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: United Kingdom