English ➡ Native language names (autonyms): English
➡ Other names for this language: Anglais, Inglés, Anglisy, Ingliz, Engels, Kiingereza
➡ Kjo gjuhë flitet në këto shtete: United Kingdom
➡ Lessons - English