English ➡ Native language names (autonyms): English
➡ nama lain untuk bahasa ini Anglais, Inglés, Anglisy, Ingliz, Engels, Kiingereza
➡ Bahasa yang diucapkan di negara-negara ini: United Kingdom
➡ Pelajaran-pelajaran - English