English ➡ Native language names (autonyms): English
➡ Andra namn för det här språket: Anglais, Inglés, Anglisy, Ingliz, Engels, Kiingereza
➡ De språks som talas i dessa länder: United Kingdom
➡ Lektioner - English