English ➡ Native language names (autonyms): English
➡ Other names for this language: Anglais, Inglés, Anglisy, Ingliz, Engels, Kiingereza
➡ Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: United Kingdom
➡ Mga Aralin - English