راهنمایی

تمرین زبان فرانسه: چگونه؟در فرانسه و البته حتی بیشتر در خارج از فرانسه می توان آن را گاهی اوقات مشکل به تمرین زبان فرانسه.

PolyglotClub.com به شما می دهد برخی از نکات برای بهبود صحبت خود را به زبان فرانسه:

- یافتن یک شریک و حضور در حوادث تبادل زبان


این است که به دو نفر هر علاقه مند به یادگیری زبان استادان دیگر با هم به ارمغان بیاورد. آموزش زبان فرانسه به اسپانیایی که به من زبان مادری خود را و چرا زبان انگلیسی تدریس کنید اگر او آن را به شیوه های بهتر از من. این آزاد، انعطاف پذیر و بسیار دوستانه است!
PolyglotClub.com این روش ارائه می دهد. شما می توانید به زبان فرانسه / خود را به زبان جلسات ارز حضور .
شما همچنین می توانید یک شریک پشت سر هم پیدا .

- بورس آنلاین


از طریق PolyglotClub.com شما همچنین می توانید افراد را پیدا علاقه مند ارز بر روی اینترنت با استفاده از اسکایپ و یا سیستم پیام چند زبانی.

- آماده تلفظ خود را با گوش دادن


سازمان دیده بان فیلم زیرنویس فرانسه. مرتبط زبان با احساسات. فیلم برای بسیاری از زبان آموزان معنی دار خواهد بود و انگیزه برای یادگیری به ارمغان بیاورد. شما می توانید تلفظ خود را با گوش دادن فعال را بهبود بخشد.
اگر شما خود باریک سمت راست را نداشته باشند، شما می توانید آن را با مراجعه به دانلود opensubtitles.org .

PolyglotClub.com نیز ارائه می دهد انواع فیلم به یادگیری زبان فرانسه .
  • FAQ Author: patpat profile pictureJanuary 2015

مباحث مرتبط: