Help

NEW ARTICLE

Có sự khác biệt về khả năng giữa người bản ngữ?Khả năng ngôn ngữ khác nhau trong chừng mực nào ngay cả trong số những người bản ngữ.

Tuy nhiên, đối với sinh viên nước ngoài ngôn ngữ điển hình, đang được sửa chữa bởi một người bản xứ là vô cùng hữu ích, như người bản ngữ có thể chỉ ra những sắc thái tinh tế và ý nghĩa ban đầu của từ và theo bản năng hiểu được những yếu tố cần thiết của ngôn ngữ. Bên cạnh đó, nó là tốt hơn để học không chỉ từ sách vở và từ những bài học, mà còn học hỏi biểu hiện thường gặp bằng cách nhận được phản hồi từ một người bản xứ.

Bạn có biết rằng bạn cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người bản KHÔNG?

Các chủ đề liên quan: