עזרה

NEW ARTICLE

וריאציות יש ביכולת בין דוברים?יכולת שפה משתנה במידה מסוימת גם בקרב דוברים ילידיים.

עם זאת, לתלמידים בשפה זרה טיפוסיים, שתוקנו על ידי דובר שפה הוא מאוד מועיל, כפי שהדוברים יכולים להצביע על ניואנסים העדינים ומשמעות מקורית של מילים ובאופן אינסטינקטיבי להבין את היסודות של השפה. חוץ מזה, עדיף ללמוד לא רק מהספרים ומשיעורים, אלא גם ללמוד ביטויים נפוצים על ידי מקבל משוב מדובר שפה אם.

האם אתה יודע שאתה יכול גם לקבל עזרה מדוברי NON?

Related topics: