Pomoc

NEW ARTICLE

Existujú rozdiely v schopnosti medzi rodenými hovorcami?Jazykové schopnosti sa líšia do istej miery aj medzi rodenými hovorcami.

Avšak, pre typické cudzojazyčné študentov bola opravená rodeným hovorcom, je veľmi užitočné, pretože rodení hovorcovia môže poukázať na jemné nuansy a pôvodný význam slov a inštinktívne pochopiť základy jazyka. Okrem toho, že je lepšie sa učiť nielen z kníh a od výučby, ale aj naučiť bežné výrazy získanie spätnej väzby od rodeného hovorcu.

Vedeli ste, že môžete tiež získať pomoc od non rodených hovorcov?

Related topics: