Hjälp

NEW ARTICLE

Finns det variationer i förmågan bland modersmål?Språkkunskaper varierar till viss del även bland infödda talare.

Men för typiska främmande språkstudenter, som korrigeras genom en infödd talare är oerhört hjälpsamma, som modersmål kan peka ut de subtila nyanser och ursprungliga betydelsen av ord och instinktivt förstå det väsentliga i språket. Dessutom är det bättre att lära sig att inte bara från böcker och från lektioner, men också lära vanliga uttryck genom att få feedback från en infödd talare.

Visste du att du även kan få hjälp från icke infödda talare?

Related topics: