Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để "Tìm bạn" tại Polyglot Club?Các trang tìm kiếm được chia thành hai phần:
- Phía bên phải hiển thị các kết quả phù hợp với các tiêu chí mà bạn đã nhập ở phía bên trái.
- Ở phía bên trái, bạn có thể lựa chọn giữa các tiêu chí khác nhau để lựa chọn một ngôn ngữ trao đổi đối tác.

Khi tất cả các tiêu chí đã được nhập vào, bấm vào nút 'SEARCH'.
Hai loại tìm kiếm có thể được thực hiện:
- Các tìm kiếm cơ bản
- Và tìm kiếm nâng cao .

Các chủ đề liên quan: