ช่วยเหลือ

NEW ARTICLE

วิธีการ 'หาเพื่อน' ที่พูดได้หลายภาษาคลับ?หน้าการค้นหาจะแบ่งออกเป็นสองส่วน
- ด้านขวาแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณป้อนด้านซ้าย
- ทางด้านซ้ายที่คุณสามารถเลือกระหว่างเกณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการเลือก แลกเปลี่ยนภาษา พันธมิตร

เมื่อเกณฑ์ทั้งหมดได้รับการป้อนให้คลิกที่ปุ่ม 'ค้นหา'
สองประเภทของการค้นหาสามารถดำเนินการ:
- การค้นหาขั้นพื้นฐาน
- และ การค้นหาขั้นสูง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: