راهنمایی

چگونه در باشگاه پلی‌گلات «دوست پیدا کنم»؟صفحه جست‌وجو به دو بخش تقسیم شده‌است:
- بخش راست، نتایج منطبق با شروطی را که در سمت چپ وارد کرده‌اید نشان می‌دهد.
- در بخش چپ، می‌توانید از میان شروط متفاوت برای انتخاب یک شریک تبادل زبانی partner، مواردی را برگزینید.

هنگامی که تمام شروط وارد شده‌اند، روی دکمه «جست‌وجو» کلیک کنید.
دو نوع جست‌وجو امکان‌پذیر است:
- جست‌وجوی ساده
- و جست‌وجوی پیشرفته.

مباحث مرتبط: