Korean ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): 한국어 / 조선말
➡ Cách gọi khác: Chaoxian, Chaoxianyu, Chaoyu, Hangouyu, Hanguohua, Hanyu, Zanichi Korean, Guk-eo, Goryeomal, Koryomal
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: South Korea
➡ Lessons - 한국어 / 조선말