Korean ➡ Native language names (autonyms): 한국어 / 조선말
➡ други имена на този език Chaoxian, Chaoxianyu, Chaoyu, Hangouyu, Hanguohua, Hanyu, Zanichi Korean, Guk-eo, Goryeomal, Koryomal
➡ Този език се говори в следните държави South Korea
➡ Lessons - 한국어 / 조선말