Korean ➡ Native language names (autonyms): 한국어 / 조선말
➡ nama lain untuk bahasa ini Chaoxian, Chaoxianyu, Chaoyu, Hangouyu, Hanguohua, Hanyu, Zanichi Korean, Guk-eo, Goryeomal, Koryomal
➡ Bahasa yang diucapkan di negara-negara ini: South Korea
➡ Pelajaran-pelajaran - 한국어 / 조선말