Korean ➡ Native language names (autonyms): 한국어 / 조선말
➡ Other names for this language: Chaoxian, Chaoxianyu, Chaoyu, Hangouyu, Hanguohua, Hanyu, Zanichi Korean, Guk-eo, Goryeomal, Koryomal
➡ Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: South Korea
➡ Mga Aralin - 한국어 / 조선말