Korean ➡ Native language names (autonyms): 한국어 / 조선말
➡ Other names for this language: Chaoxian, Chaoxianyu, Chaoyu, Hangouyu, Hanguohua, Hanyu, Zanichi Korean, Guk-eo, Goryeomal, Koryomal
➡ This language is spoken in the following countries: South Korea
➡ Lessons - 한국어 / 조선말