دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member vesko
veskoCountry: 550Nikšić
زبان تدریسی
آموختن زبان

« zainteresovan za ucenje i poducavanje stranih jezika »

امتیازات اعتماد: 410 (2%)

پیام ارسال کنید


member vasilisan4
vasilisan4Country: 550Nikšić
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member soul888
soul888Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member new_profil
new_profilCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

« . »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Skrr
SkrrCountry: 550Bar
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Kristina1902
Kristina1902Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Filipkn123
Filipkn123Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member BojanaMila
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Leontina
LeontinaCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 280 (1%)

پیام ارسال کنید


member srdjanv
srdjanvCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member natalia_ma5
natalia_ma5Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member vesko_niko
vesko_nikoCountry: 550Nikšić
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member oxana_cher
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member MiroVuk
MiroVukCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

« My name is Miroslav and I am from Montenegro. I like meeting and talking to new people. I am learning German and I would like to practice it here. I c... »

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member tea_tea2
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Ebra19
Ebra19Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member chupiko
chupikoCountry: 550Budva
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Boris01
Boris01Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله