ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member vesko_niko
vesko_nikoCountry: 550Nikšić
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

0 points (0%)

Send Message


member olga_com
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

0 points (0%)

Send Message


member redzy
redzyCountry: 550Podgorica
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello my name is Redzy and I m from Montenegro :) . I would like to learn some languages,and meet interesting people :) I'm studying economics and b... »

430 points (2%)

Send Message


member rkristinar
rkristinarCountry: 550Podgorica
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

30 points (1%)

Send Message


member gordana_ci2
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

30 points (1%)

Send Message


member gordana_ci
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

0 points (0%)

Send Message


member Gordana1965
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

230 points (1%)

Send Message


member Ekaterina_Skobeleva
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello! I am Kate. I would like to learn and practice French, Serbian, Spanish and English. I am interested in volleyball, singing, reading books an... »

430 points (2%)

Send Message


member Hana505
Hana505Country: 550Podgorica
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

30 points (1%)

Send Message


member mi1ra
mi1raCountry: 550Podgorica
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

30 points (1%)

Send Message


member jadranka_v
jadranka_vCountry: 550Nikšić
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

0 points (0%)

Send Message


member nada_kovac
nada_kovacCountry: 550Podgorica
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

0 points (0%)

Send Message


member danijela_f
danijela_fCountry: 550Bijelo Polje
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

0 points (0%)

Send Message


member ozanberk52
ozanberk52Country: 550Podgorica
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

30 points (1%)

Send Message


member Turkkizi1848
Turkkizi1848Country: 550Podgorica
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

30 points (1%)

Send Message


member viktorija_2
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

0 points (0%)

Send Message


member jasamivana
jasamivanaCountry: 550Podgorica
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

30 points (1%)

Send Message


member gulnara_ku
gulnara_kuCountry: 550Podgorica
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

0 points (0%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่