Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member vesko_niko
vesko_nikoCountry: 550Nikšić
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member olga_com
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member redzy
redzyCountry: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello my name is Redzy and I m from Montenegro :) . I would like to learn some languages,and meet interesting people :) I'm studying economics and b... »

Trust points: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member rkristinar
rkristinarCountry: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member gordana_ci2
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member gordana_ci
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Gordana1965
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Ekaterina_Skobeleva
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello! I am Kate. I would like to learn and practice French, Serbian, Spanish and English. I am interested in volleyball, singing, reading books an... »

Trust points: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Hana505
Hana505Country: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member mi1ra
mi1raCountry: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member jadranka_v
jadranka_vCountry: 550Nikšić
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member nada_kovac
nada_kovacCountry: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member danijela_f
danijela_fCountry: 550Bijelo Polje
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member ozanberk52
ozanberk52Country: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Turkkizi1848
Turkkizi1848Country: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member viktorija_2
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member jasamivana
jasamivanaCountry: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member gulnara_ku
gulnara_kuCountry: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng