Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Filipkn123
Filipkn123Country: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member new_profil
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« . »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member BojanaMila
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Leontina
LeontinaCountry: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 280 (1%)

Gửi tin nhắn


member srdjanv
srdjanvCountry: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member natalia_ma5
natalia_ma5Country: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member vesko_niko
vesko_nikoCountry: 550Nikšić
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member oxana_cher
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member MiroVuk
MiroVukCountry: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« My name is Miroslav and I am from Montenegro. I like meeting and talking to new people. I am learning German and I would like to practice it here. I c... »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member tea_tea2
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Ebra19
Ebra19Country: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member chupiko
chupikoCountry: 550Budva
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Boris01
Boris01Country: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member olga_com
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member redzy
redzyCountry: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello my name is Redzy and I m from Montenegro :) . I would like to learn some languages,and meet interesting people :) I'm studying economics and b... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member rkristinar
rkristinarCountry: 550Podgorica
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Gordana1965
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member gordana_ci2
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng