Esperanto

Native language names (autonyms): Esperanto
Други називи за овај језик су: Lingvo Internacia
Језици који се говоре у овим државама су: Poland