Esperanto

Rodzime nazwy języków (autonimy) Esperanto
Inne nazwy tego języka: Lingvo Internacia
W tym języku mówi się w następujących krajach: Poland