Esperanto

Native language names (autonyms): Esperanto
drugi nazivi za ovaj jezik Lingvo Internacia
Jezik koji se govori u tim zemljama: Poland