Esperanto

Native language names (autonyms): Esperanto
Andra namn för det här språket: Lingvo Internacia
De språks som talas i dessa länder: Poland