Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để phát âm làm việc?

Nhiều học giả đã nghiên cứu ngôn ngữ như là một hiện tượng vật lý là tốt. Bằng trực giác, chúng tôi biết làm thế nào để nói lên những âm thanh của ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng tôi, nó không phải là một cái gì đó chúng ta cần phải suy nghĩ về quá nhiều nhưng một quá trình tự động. Tuy nhiên khi nói đến việc học một ngôn ngữ mới, nó có thể hữu ích để có một cái nhìn sâu hơn về cách chúng ta phát âm và rõ âm thanh khi nói. Bài viết này chỉ là một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các khớp nối của âm thanh.
Nói chung, ngôn ngữ được sản xuất bằng cách sửa đổi các tài sản của thanh quản của chúng tôi khi luồng khí từ phổi ra tiếng vang qua thanh quản và kết thúc trong khoang miệng hoặc mũi để tạo ra một âm thanh. Khi luồng không khí như vậy không gặp phải bất kỳ sự can thiệp đáng kể, chúng tôi phát âm nguyên âm. Khi các cơ quan thanh tạo ra can thiệp, sau đó chúng tôi sản xuất các phụ âm. Dù ngôn ngữ, bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt bằng cách phát âm bất kỳ nguyên âm

nguyên âm


Cách phát âm của nguyên âm phụ thuộc vào sự kết hợp của ba tiêu chí:
a) Vị trí của lưỡi: vị trí cho dù lưỡi là một mặt trận, trung ương hoặc quay trở lại

b) Chiều cao của lưỡi: lưỡi nằm trong một phạm vi từ thấp (hoặc mở) đến vị trí cao (hoặc gần); Ví dụ, cách phát âm của /i/ âm thanh của từ 'speed' trong tiếng Anh là cao hơn và ngược lại các /a/ âm thanh của 'calm' là thấp hơn.

c) Lip làm tròn: chỉ cần nghĩ về sự khác biệt giữa /o//i/ , cựu được làm tròn và sau này unrounded.
Các học giả đã tạo ra một tứ giác các nguyên âm. Tứ giác này là một hình thang đảo ngược mà đại diện cho một phần của khoang miệng với vị trí của lưỡi cho mỗi nguyên âm của một ngôn ngữ theo ba tiêu chí mô tả ở trên. Bạn có thể tìm thấy một hình ảnh trên các trang web của các trang web quốc tế phiên âm chữ cái, xem các liên kết ĐÂY .

phụ âm


Cách phát âm của các phụ âm phụ thuộc vào một thời điểm cụ thể mà âm thanh được khớp nối, và mức độ co thắt của các cơ quan liên quan.
Ví dụ, suy nghĩ về âm thanh /p/ trong một từ tiếng Anh ngẫu nhiên như “pepper” . Nếu bạn cố gắng để phát âm nó, bạn có thể cảm thấy rằng cả hai môi (đây là các điểm khớp nối của /p/ ) được đóng lại với nhau và luồng khí được đóng lại và sau đó phát hành.
Một mức độ thấp hơn của thắt là trường hợp của /f/ âm thanh như trong các từ tiếng Anh “flower” . Bạn có thể cảm thấy rằng cách phát âm của âm thanh này liên quan đến các răng hàm trên và môi dưới (đây là các điểm khớp nối của /f/ ) và chảy luồng khí qua một cái để-nói mở đầu đầy sóng gió.
Đây chỉ là hai ví dụ mà nhiều người có thể được đưa ra; trong bài viết này, tôi không cố gắng để cung cấp cho một tài khoản đầy đủ về ngữ âm học hoặc mô tả nhiều vấn đề chuyên môn cụ thể. Bài viết này chỉ là một mô tả ngắn gọn mà có thể giúp bạn nhận thấy làm thế nào bạn nói rõ những âm thanh bạn biết, và có lẽ có thể cung cấp cho bạn một sự hiểu biết tốt hơn về những người bạn làm chưa được ... :)
Hãy cho tôi biết nếu bạn thấy bài viết này hữu ích cho việc học ngôn ngữ, hoặc nếu bạn quan tâm đến việc có nhiều chi tiết trong các ý kiến dưới đây!
  • FAQ Author: Ci4Ci4 profile pictureAugust 2016

Các chủ đề liên quan: