Portuguese ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Português / Língua portuguesa
➡ Cách gọi khác: Português, Portugais, Purtagaalee
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Portugal
➡ Lessons - Português / Língua portuguesa