Portuguese Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Português / Língua portuguesa
Cách gọi khác: Português, Portugais, Purtagaalee
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Portugal